Maglemølle A/S’ vartegn vender tilbage

I foråret blev skorstenene på vores ikoniske bygning, Kraftcentralen, nedtaget af sikkerhedsmæssige årsager fordi de var i fare for at styrte ned.

Det er vigtigt for Maglemølle A/S, at udviklingen af virksomheden og området sker med respekt for området historie.

For at bevare bygningens væsentlige karaktertræk vil vi erstatte skorstenene med attrapper, der vil være oplyst, når det er mørkt, så Kraftcentralen også fremover vil være prydet af 2”skorstene”. Vi håber, at vejret er med os, så de nye skorstene kan blive sat på plads i første halvdel af december måned.

Begivenheden vil blive fejret med et åbent hus, hvor alle er velkomne til at dukke og være med til at fejre at skorstenene vender tilbage. Når vi kender den præcise dato og tidspunktet, vil det blive annonceret på vores hjemmeside www.maglemoelle.dk og på vores Facebook-side.