Cirkulær økonomi på Maglemølle

Zealand – Erhvervsakademi Sjælland, afdeling Næstved, arbejder i foråret 2020 med cirkulær økonomi på Maglemølle.

Som en del af undervisningen på bygningskonstruktør-uddannelsen i Næstved, arbejder 9 studerende i valgfaget “cirkulær økonomi” med ideer til design af bæredygtigt bolig- og kontorbyggeri i 3 udvalgte, bevaringsværdige bygninger på Maglemølle, bl.a. med særligt fokus på genbrug.

Studieprojekterne, som skal give inspiration til Maglemølle, indgår også i et forsknings- og udviklingsprojekt som skal analyserer potentialerne for genbrug indenfor byggeri på Maglemølle og i Næstved-området.